1 aprilie, 2024 Posturi vacante

Urmare a desfășurării etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarei, secția secretariat și arhivă a Camerei Notariale (proba interviului) care a avut loc la data de 25 martie 2024, ora 16.00, în temeiul pct. 62 din Regulamentul cu privire la stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale, aprobat în redacție nouă prin Decizia Consiliul Camerei Notariale nr. 7 din 18.07.2023, se anunță că a promovat concursul și se declară cîștigătoare:

  • Victoria COLESNIC – la funcția de secretară, secția secretariat și arhivă,Direcția managment instituțional. Aparatul administrativ.