20 iunie, 2024 Posturi vacante

Urmare a desfășurării etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarei, secția secretariat și arhivă (proba interviului) care a avut loc la data de 18 iunie 2024, ora 14.00, în temeiul pct. 62 din Regulamentul cu privire la stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale, aprobat prin Decizia Consiliul Camerei Notariale nr. 7 din 18.07.2023, se anunță că a promovat concursul și se declară cîștigătoare:

  • Mariana CARAMAN – la funcția de secretară, secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional. Aparatul administrativ.