20 aprilie, 2024 Mostenire

PROFIR DUMITRU

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Pometco Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Comrat, str. Pobeda, 111, cu extinderea competenței teritoriale și pentru raionul Basarabeasca, în temeiul ordinului MJ nr. 271 din 31.10.2023, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Profir Dumitrru, născut la data de 21.08.1958, IDNP 2002045014109, decedat la data de 16.01.2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 18.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.