18 aprilie, 2024 Mostenire

PRODAN DOINA

NOTARUL BUZĂ IRINA, cu sediul biroului la adresa MD-2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 4/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PRODAN DOINA, născut/ă la 08.11.1953, IDNP 0992406017510, decedat/ă la 03 august anul 2006. Sunt chemate toate persoanele interesate.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27 mai 2024.