12 ianuarie, 2024 Mostenire

procedura succesorala Dmitriuc Iurii

Notarul Șumcov Andrei cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 17/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetățeanului DMITRIUC IURII, născut la data de 26.04.1934, IDNP ––––––––-, decedat la data de 08.06.2010. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 12.04.2024. Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiunile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoana la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lîngă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.