25 iunie, 2024 Mostenire

Pozneanschi Stepan

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pozneanschi Stepan născut la data de 10 martie anul 1967, IDNP 2004015024651, decedat la data de 04.08.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 (TREI) luni de la publicarea anunţului corespunzător în Monitorul Oficial.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 24.06.2024 conform contului spre plată emis de Notar Corina Manole, confirmare de plata de la banca nr. 628137738.