27 octombrie, 2021 Mostenire

POPOV VEACESLAV

Notarul GOLUBCIUC-SPEIANU ALA, cu sediul biroului la adresa                               mun. Chişinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunţă despre                  deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. POPOV VEACESLAV,                           c/p  0950912545259,  decedat  la  10.04.2021.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data  29.10.2021.

În conformitate cu prevederile art. 2 390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul                 chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care  desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră         că  moştenitorul  a  acceptat  implicit  moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile                defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de                        persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.                Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale,                    care includ, pe lângă obligaţiile defunctului şi obligaţiile ce rezultă  din  calitatea  de  moştenitor.