1 martie, 2024 Mostenire

POGREBNIUC OLGA

Republica Moldova
Camera Notarială
Mun. Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin 12, ap.1
Biroul Notarial al Notarului PANCOVA NELLI
Tel: (+ 373 22) 43-45-06; 43-45-07

Nr. de ieşire: 103
Din 01 martie 2024

CAMERA NOTARIALĂ
MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90 of.16
Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL PANCOVA NELLI, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 12, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ȘOCHINA LARISA, născut/ă la data de 18.01.1952, decedat/ă la data de 28.07.2023 (douăzeci și opt iulie anul două mii douăzeci și trei), cu ultimul domiciliu şi reşedinţa obişnuită – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dimineții, nr. 3, ap. 114, numărul de identificare 2004042191951.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.06.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.
Cu respect, notarul PANCOVA NELLI