17 aprilie, 2024 Mostenire

Plinghei Mihail

NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 99/A of.3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Plinghei Mihail, cetățean al Republicii Moldova cu numărul de identificare 2001002346376, născut la 28.02.1936, decedat la 19 noiembrie 2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 13.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.