19 decembrie, 2023 Mostenire

Plămădială Elena

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Țonu Nina, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Plămădială Elena, nr. de identificare 2001002685198, născută la 15.05.1934, decedată la 08.07.2023, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.22, bl.10, ap.15. Există testament.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 08.04.2024

Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de moștenitor rezervatar și nu va pretinde la cota sa din rezerva succesorală, atunci certificatul de moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat moștenitorilor testamentari.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.