20 decembrie, 2022 Mostenire

Pisari Olga

NOTARUL Slonovschi Ludmila, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru 16, ap.(of.)3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pisari Olga, născută la data de 10 iunie 1971, IDNP 0992804483737, decedată la data de 25 august 2022.

            Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 16 martie 2023.

             În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.                Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.