18 aprilie, 2024 Mostenire

Perebicovschi Greta

Notarul Evghenii Berghii anunță deschiderea dosarului succesoral după decesul Perebicovschi Greta, născută la 25.12.1953, decedată la 26.03.2024, c/p 2000014020658, cu ultimul domiciliu: mun. Chișinău, str. Studednților, nr. 9/19, ap. 1