13 martie, 2024 Mostenire

PAVLOV VALENTINA

Nr. _________
din 12.03.2024 Notarul GOLUBCIUC OLGA solicită publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut:

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău, Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PAVLOV VALENTINA, IDNP 2001011010310, decedat/ă la 03.09.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.06.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2 390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.
Plata pentru publicare a fost achitată de moștenitorul, BOAGHI LILIA, conform ordinului de plată nr. 601786157 din 12.03.2024.
NOTARUL GOLUBCIUC OLGA