15 mai, 2024 Mostenire

PALII EVLAMPIA

NOTARUL GAVRILIUC DIANA, cu sediul biroului la adresa: or. Șoldănești, str. Păcii, nr.13B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PALII EVLAMPIA, născut (ă) la 09.10.1934, IDNP 2001047220585, decedat (ă) 19.05.2023.
Există testament. În prealabil eliberarea certificatului de mostenitor este planificată după expirarea termenului de 3 luni din data publicării prezentului aviz. Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar și nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificatul de moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat moștenitorului testamentar.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.