1 februarie, 2024 Mostenire

PALADI NICOLAE

Notarul BUTUC RODICA, cu sediul biroului în mun.Cahul, pr.Republicii nr.17 A, Republica Moldova anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.PALADI NICOLAE, născut la 14 martie 1957, IDNP 0972203156485, decedat la 23 octombrie 2023. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 15 martie 2023.

În conformitate cu prevederile art.2390 alin.2 Cod Civil, în cazul în care moștenitorul în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiunea și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul aceptat împlicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu exepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite dela persoană la alta.Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pr lângă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.