26 martie, 2021 Mostenire

Onofrei Maria

NOTARUL Tiuliu Natalia, cu sediul biroului la adresa:or.Vulcănești, str.Lenin 104/31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Onofrei Maria, născută la 26.03.1935,  IDNP 2001008250226,  decedată la 16.03.2016.

       Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.04.2021.

        Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.