8 februarie, 2024 Mostenire

OLARU ANASTASIA

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale.

Notarul Buză Irina, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, nr. 4/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. OLARU ANASTASIA, născut/ă la 12.11.1951, IDNP 2004003116043, decedat/ă la 16 iulie 2020. Există testament.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 6 luni de la publicarea anunţului corespunzător în Monitorul Oficial al RM.

Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de moștenitor rezervatar, atunci certificat de moştenitor la întreagă masa succesorală va fi eliberat moştenitorului testamentar.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.