8 iulie, 2024 Mostenire

Moscovciuc Tatiana

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-a Moscovciuc Tatiana, decedată la data de 09 septembrie 2023, sexul feminin, născută la data de 09.07.1957, starea civilă -văduvă, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 2001042650231, certificat de deces DC-IV 2075070 act de deces număr 104-T emis la 20 noiembrie 2023 de Serviciul Stare Civilă Botanica, mun. Chișinău.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15 august 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.