20 august, 2021 Mostenire

MORARU IGOR

NOTARUL GAVRILIUC DIANA, cu sediul biroului la adresa: or. Șoldănești,
str. Victoriei, nr.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale
în urma decesului cet. MORARU IGOR, născut (ă) la 28.01.1969,IDNP
0992212385715, decedat (ă) la 15.04.2021.

În prealabil eliberarea certificatului de moștenitor este planificată
după expirarea termenului de trei luni din momentul publicării
prezentului aviz pe site-ul Camerei Notariale.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil,
în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a
aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind
informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre
inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la
notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de
renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat
implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile
patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin
natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau
care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.
Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile
masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și
obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.