4 iunie, 2021 Mostenire

Morari Tatiana

NOTARUL Conoval Marcel, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 131 nr. 4, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Morari Tatiana, născută la 09.03.1955, IDNP 2002002055356, decedată la 07.03.2021.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil

 pentru data de 15.07.2021.

        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

        Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.