11 mai, 2024 Mostenire

Micşanschi Piotr

NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa: mun.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Micşanschi Piotr, născut la 14.04.1942, IDNP 2004014044070, decedat la 12.12.2019.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 30.05.2024.
În conformitate cu prevederile art.2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.