3 iunie, 2024 Mostenire

MELNICENCO GALINA

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
Notarul PALANCEAN Liliana, sediul biroului: mun. Chişinău, str. M.Eminescu nr. 51 of.1, anunță despre deschiderea la 31 mai 2024, ora 10:22 a procedurii succesorale notariale nr. 740432, asupra patrimoniului rămas în urma decesului lui cet. MELNICENCO GALINA, născută la 25.05.1954, IDNP 0990110487685, decedată la 28.02.2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după 10 iulie 2024, cu condiția constatării cu certitudine de către notar a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.