26 martie, 2024 Mostenire

MELINIC NICOLAI

Notarul Butnaru Rodion, cu sediul biroului la adresa: or. Nisporeni, str. Suveranității 4, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului MELINIC NICOLAI, cetățean a Republicii Moldova, IDNP: 2003024015012, născut la 13.11.1950, în satul Cristești, raionul Nisporeni, Republica Moldova, decedat la 13.12.2023, în satul Cristești, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cu ultimul domiciliu înregistrat în satul Cristești, raionul Nisporeni, Republica Moldova, certificat de deces nr. DC-IV 2048098, eliberat la 20.11.2023, de Agenția Servicii Publice.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 02.05.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.