29 mai, 2024 Mostenire

MAȚENCO ANATOLI

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Nina FRECĂUŢANU, cu sediul biroului în municipiul Chişinău, strada A. Puşkin nr. 33, ap.(of.) 67, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MAȚENCO ANATOLI, născut la data 26 noiembrie anul 1940, IDNP 2001001510381, decedat la data de “28” mai anul 2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificat în prealabil în termen de 3 /trei/ luni din data publicării informației privind deschiderea procedurii succesorale.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin.(2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenira.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.