5 aprilie, 2024 Uncategorized

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea
originalului actului notarial

Cet. MALACHI VLADIMIR, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu nr. 17 bl. 6 ap. 185, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor legal, eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 1-948 la 22.07.2021.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 05.04.2024 conform contului spre plată nr. 28802.

Notarul Luchian Anatolie