23 aprilie, 2024 Mostenire

MAGARI FEODOSII

NOTARUL Poţelueva Natalia cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Şos. Hînceşti, nr. 22 B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului :
MAGARI FEODOSII
data decesului – 09 aprilie 2023
sexul: masculin–––––––––
data nașterii 02.06.1948
locul nașterii: satul Recea, raionul Străşeni, Republica Moldova;
cetățenia MDA IDNP 2001048530995–––––––––
locul decesului Republica Moldova, mun. Chişinău. –––––––––
ultimul domiciliu al defunctului/ locul reședinței obișnuite a defunctului
mun.Chişinău, str. Mircea cel Bătrân, nr. 15/1, ap.19,–––––––-
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.08.2024
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor