14 martie, 2024 Mostenire

Lupei Leonid

Informație privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL POPOVICI VALENTINA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.Alexei Șciusev, 36, of.4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Lupei Leonid, născut la 03 octombrie 1966, IDNP 0991802444050, decedat la 22 octombrie 2020.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01 august 2024 (unu august, două mii douăzeci și patru).
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant conform contului spre plată /ordin de plata nr.84539 din 13.03.2024/.