29 mai, 2024 Mostenire

Lupașcu Gheorghe

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

Notar Martîniuc Vadim, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, municipiul Cahul, strada B.P.Hașdeu nr.9 G, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Lupașcu Gheorghe, născut la 11.08.1968 numărul de identifare 0993011080287, decedat la 14.06.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 23.01.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.