21 mai, 2024 Mostenire

Lisnic Petru

NOTARUL Glușcenco Ghenadie, cu sediul biroului la adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 56, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Lisnic Petru, născut la 22 august 1957, IDNP 0952612547052, decedat la 25 octombrie 2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 20 iunie 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.