22 februarie, 2024 Mostenire

Iurco Matriona

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Șevciuc Victor, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.N.Zelinski nr.26/1, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Iurco Matriona, născută la 25 martie 1934, care a urmat la data de 24 februarie 2022, IDNP 20025042038706, cu locul reședinței obișnuite în Republica Moldova, mun.Chişinău, loc.Sîngera, str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.9.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil în decurs de 2 (două) luni.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.