13 martie, 2024 Mostenire

Ipatieva Clavdia

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Țonu Nina, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ipatieva Clavdia, nr. de identificare 2001048501911, născută la 04.01.1927, decedată la 01.01.2023, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr.15, bl.1, ap.53. Există testament.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 24.06.2024.
Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de moștenitor rezervatar și nu va pretinde la cota sa din rezerva succesorală, atunci certificatul de moștenitor la întreaga masă succesorală va fi eliberat moștenitorilor testamentari.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.