20 mai, 2021 Mostenire

HRAPCENCOV FIODOR

NOTARUL Condorachi Grigore, cu sediul biroului la adresa: or.Sîngerei, str.Independenței, 89/1, R.Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.HRAPCENCOV FIODOR, data nașterii 15.02.1952, cetățenia MD, IDNP 0970802567080, decedat/ă la 08 mai 2021, cu ultimul domiciliul în sat.Dobrogea Veche, raionul Sîngerei, R.Moldova.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data 19.08.2021.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu  excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.