26 iunie, 2024 Mostenire

HÎRCÎIALĂ IVAN

Notarul JELEZNÎI ANGELA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun,7, of.105, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. HÎRCÎIALĂ IVAN, d.n. 11.04.1961, IDNP 2013002003137, decedat la data de 17 noiembrie 2019.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată după expirarea a 3 (trei) luni din data publicării avizului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.