26 iunie, 2020 Mostenire

Hadji Gheorghi

NOTARUL TARLEVA IRINA, cu sediul biroului la adresa: UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Pobeda, 113, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Hadji Gheorghi, născut/ă la 04 iulie 1957, IDNP2004019037488, a decedat la 23 martie 2020.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data după expirarea termenului de 3 (trei) luni de la publicarea anunţului.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.