5 aprilie, 2024 Mostenire

Guseinova Olga

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-a Guseinova Olga, decedat la data de 26 martie 2022, sexul feminin, născută la data de 22 august 1963, starea civilă căsătorită, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0981807198885, certificat de deces DC-IV 1919493 act de deces număr 78-T emis la 10 noiembrie 2022 de Agenția Servicii Publice.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 06 mai 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.