29 martie, 2024 Mostenire

GUMA NINA

Informație privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL Dogotari Larisa, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GUMA NINA, născută la 18 septembrie 1948, IDNP 2003004104783, decedată la 07 ianuarie 2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 05.07.2024 (cinci iulie două mii douăzeci și patru).
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.