13 martie, 2024 Mostenire

GUIDEA ELENA

Notarul Butnaru Rodion, cu sediul biroului la adresa: or. Nisporeni, str. Suveranității 4, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului GUIDEA ELENA, cetățean a Republicii Moldova, IDNP: 2001024266924, născută la 10.08.1944, în satul Zberoaia, raionul Nisporeni, Republica Moldova, decedată la 20.08.2020, în orașul Nisporeni, Republica Moldova, cu ultimul domiciliu în Republica Moldova, orașul Nisporeni, strada Cristeștilor, nr. 91, certificat de deces nr. DC-IV 1765963, eliberat la 20.08.2020, de serviciul stare civilă Nisporeni, Republica Moldova. ––––––––––-
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 17.04.2024. ––––
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. ––––––––––––
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor. –––––––––––––––––––––––––––––-