11 ianuarie, 2024 Mostenire

GRIGOREȚ VASILII

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul CONSTANTINESCU Elena, sediul biroului: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 51, of. 1, anunță despre deschiderea la 11.01.2024 a procedurii succesorale notariale nr. 731440, asupra patrimoniului rămas în urma decesului lui GRIGOREȚ VASILII, născut la 02.06.1962, IDNP 2006042003050, decedat la 26.11.2023.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil nu mai devreme de 27. 02.2024, cu condiția constatării cu certitudine de către notar a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitori vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.