12 iunie, 2024 Mostenire

Gopaș Ana

Nr. 15
din 12.06.2024 Notarul Şoimu Rodica solicită publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut:

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul Şoimu Rodica, cu sediul biroului în mun. Chişinău, str. N. Zelinski, nr. 44, ap. 82, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în rezultatul decesului cet. R.M., GOPAȘ ANA, IDNP 2001042651696, decedată la 27.10.2021.
Eliberarea Certificatului de Moștenitor este, în prealabil, programată pentru data de 30.10.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil al Republicii Moldova, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 (trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de către notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră, că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.
Plata pentru publicarea informației despre deschiderea procedurii succesorale a fost achitată de către moștenitorul, VÎNTU NATALIA, născută la 01.04.1978, IDNP 0971911010155, conform ordinului de încasare Nr. 416484998565 din 12.06.2024.

NOTARUL
Şoimu Rodica