29 februarie, 2024 Mostenire

Gîrnu Olimpiada

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul Mocanu Natalia, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, or. Cantemir, str. Gagarin, nr. 7/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gîrnu Olimpiada, născut la data de 29.07.1935, IDNP (numărul de identificare) 2001043297583, decedat/ă la data de 14 ianuarie 2021, cu ultimul domiciliu în Republica Moldova, raionul Cantemir, comuna Sadîc, satul Sadîc.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată după trei luni de la data publicării .

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.