28 iunie, 2024 Mostenire

GAVGAȘ NICOLAE

GAVGAȘ NICOLAE
Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL RUDCO VALERII, cu sediul biroului pe adresa: str. George Coșbuc, nr. 13, ap. (of) 2, mun. Chișinău, anunță că la data de 25 iunie 2023 a fost deschisă procedura succesorală cu nr. 741960/4-2024 în urma decesului GAVGAȘ NICOLAE, născut la 07 ianuarie 1958, cetățenie: Republica Moldova, IDNP0972305811886 și decedat la 19 martie 2021.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 25.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.