27 martie, 2024 Mostenire

GAPON Larisa

NOTARUL Galina Maslova, cu sediul biroulu în mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 15, ap. 3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GAPON Larisa, născută la 24 octombrie 1955, numărul de identificare 0971501893753, decedată la 04 iulie 2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru
data de 10 mai 2024