6 februarie, 2024 Mostenire

Galațan Stepan

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-l Galațan Stepan, decedat la data de 12 noiembrie 2022, sexul masculin, născut la data de 06 iulie 1971, starea civilă divorțat, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0972406541455, certificat de deces DC-IV 1970870 act de deces număr 69-T emis la 01 decembrie 2022 de Serviciul de stare civilă Rîșcani mun. Chișinău.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 06 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.