20 ianuarie, 2024 Mostenire

FRUMUZACHI NINA

Informație

privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul Bicec Victor,cu sediul biroului la adresa: Mun.Hîncești,str.31 August 5 ap.15 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  FRUMUZACHI NINA 21.07.1952 a.n., IDNP 2005020134452, decedat la 27.06.2023. Ultimul domiciliu  r.Hîncești, s.Pogănești.

Eliberarea certificatului de moștenitor e planificată pe data de 20.04.2024.

În conformitate cu prevederile art.2390 al.(2) C.C.,în cazul în care moștenitorul în termen de trei luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe orice altă cale,nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră, că moștenitorul a aceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu exepția care prin natura lor sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care potrivit legii nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ pe lîngă obligațiile defunctului și obligațiilece rezultă din calitatea de moștenitor.