17 mai, 2023 Mostenire

Pînzar Arseni

 Informaţieprivind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pînzar Arseni, născut/ă la 31.10.1938, în R.M., Străşeni, Căpriana, starea civilă – văduv/ă, cetăţean al R.M., numărul de identificare -, decedat/ă la 16.09.2022, certificat de deces nr. DC-IV 2001601 emis la 19.09.2022 de Primăria Pănășești, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Pănășești. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 16.06.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 16.05.2023 conform contului/ordinului de încasare a numerarului nr 3158.

Notarul Culava Taisia