27 decembrie, 2023 Mostenire

FEDOSEEVA LARISA

NOTARUL ALEXANDRU MARDARI, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Sf. Gheorghe 40, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. FEDOSEEVA LARISA, născută la data de 10.01.1938, decedată la data de 31.10.2023, număr de identificare 2001075427279, cu ultimul domiciliu/reședința obișnuită în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Trandafirilor, nr. 31, bl. 4, ap. 8.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după întrunirea condițiilor pentru eliberarea certificatului de moștenitor, dar nu mai devreme de 3(trei) luni din data publicării prezentei informații pe site-ul Camerei Notariale.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.