22 decembrie, 2022 Mostenire

Elenciuc Elena

Cet.  Elenciuc Elena aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  din data de 01.03.2007  nr.1708, întocmit de către notarul Pădurari Corina.