24 iunie, 2024 Mostenire

Doroș Alexandr

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL Stepanov Ludmila cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Gr. Vieru, nr. 12/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Doroș Alexandr, născut la 16.10.1941, IDNP 0981804481610, decedat la 05.01.2024.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată după data de 23.09.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.