18 mai, 2024 Noutăți
La Ministerul Justiției a avut loc prima sesiune de informare, anunțată anterior, privind organizarea examenului de calificare în profesia de notar.
În debutul ședinței ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat că: „suntem tot mai aproape de desfășurarea examenului, mă bucură acest fapt deoarece nu a fost organizat de mai mulți ani, iar acesta este unul din obiectivele prioritare ale Ministerului Justiției, în vederea asigurării accesului cetățenilor la servicii, dar și a stagiarilor în profesia de notar”, precizând că există zone teritoriale în care lipsesc notari sau sunt insuficienți.
La sesiunea de informare, au participat atît membrii Comisiei de Licențiere cît și circa 40 de persoane interesate de procesul examenului. Au fost discutate chestiuni organizatorice, privind conținutul dosarelor de participare la examen, detalii despre procesul de desfășurare a examenului, dar și au fost oferite răspunsuri de clarificare. Menționăm că examenul va avea loc în data de 05 iunie 2024, iar termenul-limită pentru depunerea dosarului de participare este data de 21 mai 2024 inclusiv.
Organizarea următoarei etape a examenului, proba verbală, va fi anunțată suplimentar, în prealabil cu 3 zile lucrătoare. Ulterior, va fi demarat concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, iar spre sfârșitul verii se preconizează organizarea examenului pentru admiterea la stagiul profesional în notariat.