15 decembrie, 2023 Comunicate

Astăzi, 15 decembrie 2023 a avut loc ședința comună cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției, Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, Agenției de Guvernare Electronică, precum și a membrilor și angajaților Camerei Notariale, având ca subiect modificările legislative operate prin Legea nr. 321 din 09.11.2023, publicată în Monitorul Oficial din 22 noiembrie 2023, a Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile și a Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială, și măsurile ce urmează a fi întreprinse de către subiecții vizați în acest sens.

Prin cooperare instituțiile vizate urmează să stabilească conținutul cererii și documentele necesare pentru înregistrarea dreptului susceptibil de înregistrare în registrul bunurilor imobile efectuată de către notar, procedura de documentare a faptului imposibilității depunerii de către notar a cererii de înregistrare a dreptului în formă electronică, precum și modalitatea de soluționare a cazurilor de refuz al registratorului de a înregistra dreptul.

Cu fermitate susținem că o colaborare constructivă va asigura atingerea obiectivelor propuse, în termenul stabilit de legiutor, inclusiv va contribui și pe viitor la consolidarea relațiilor reciproce dintre instituțiile implicate.